ι Transports Mode

  Home      Transports Mode

LUXURY TOUR BUS

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

AC XUV CAR

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

CAR RENTAL

 

Renting a car has certain advantages over public transport, particularly if you intend visiting Zanzibar island or remoter regions of the country . to drive a car you generally need to be over 18 and have a full driving license for a minimum of two years already, however, it is a wise precaution to obtain an international driving permit

SAFARI VEHICLE

 

A long-range Toyota Land Cruiser with hatches comfortably accommodates six passengers on the front / back seats plus the luggage in the boot. This powerful and custom-made vehicle adapts perfectly to journeys in difficult terrain or even trackless areas. It is the ideal partner to an air safari: a small aircraft covering long distances

AIRCRAFT

 

Everywhere in Tanzania are airstrips that allow small 4 to 18-seater aircraft such as a Boran, Cessna, King Air, or Twin Otter to start and land nearly the lodges and camps. There are daily scheduled flights from Nairobi, Arusha, Dar es Salaam to up-market destinations in the national parks and along the coast in 10 to 50-seater aircraft